PRIVACY STATEMENT FILMHUIS PURMEREND

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Filmhuis Purmerend verwerkt persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van Filmhuis Purmerend en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Filmhuis Purmerend verstrekt. Filmhuis Purmerend kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw banknummer (Alleen voor vrienden van Filmhuis Purmerend)

WAAROM Filmhuis Purmerend GEGEVENS NODIG HEEFT
Filmhuis Purmerend verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Filmhuis Purmerend uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

HOE LANG Filmhuis Purmerend GEGEVENS BEWAART
Filmhuis Purmerend bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 2 jaar bewaard na het laatste moment waarop u van de diensten van Filmhuis Purmerend gebruik hebt gemaakt.

DELEN MET ANDEREN
Filmhuis Purmerend verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Filmhuis Purmerend worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Filmhuis Purmerend gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

GOOGLE ANALYTICS
Filmhuis Purmerend maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Filmhuis Purmerend bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Filmhuis Purmerend te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Filmhuis Purmerend heeft hier geen invloed op.
Filmhuis Purmerend heeft Google geen toestemming gegeven om via Filmhuis Purmerend verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Via de accountpagina op www.filmhuispurmerend.nl kunt u uw gegevens wijzigen.
Een verzoek tot verwijdering kunt u sturen naar: info@filmhuispurmerend.nl. Filmhuis Purmerend zal zo snel mogelijk, maar binnen uiterlijk 4 weken op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Filmhuis Purmerend neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Filmhuis Purmerend maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Filmhuis Purmerend verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Filmhuis Purmerend op via info@filmhuispurmerend.nl
www.filmhuispurmerend.nl  is een website van Filmhuis Purmerend.
Filmhuis Purmerend is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 154, 1440 AD   Purmerend
Vestigingsadres: Kerkstraat 11, 1441 BL   Purmerend
E-mailadres: info@filmhuispurmerend.nl